Hra o trůny

Základ hry spočívá v soupeření tří týmů, které neznají identitu svých protihráčů (na začátku ani spoluhráčů). Hráči bojují za svůj rod a plní příkazy svého krále. Celá hra se odehrává na pozadí táborového dne či chaty. Cílem hry je splnit a získat co nejvíce úkolů, za které hráči obdrží body (prestiž) pro svůj rod, ale přitom nesmí být odhalena jejich příslušnost k určitému rodu. 

Hry se účastní tři tajné týmy (při větším počtu lidí lze rozšířit i na 4 až 5 týmů – dle kvality hráčů) 
Na začátku hry rozdělíme hráče do příslušných rodů pomocí kartiček v příloze. Kartičky jako takové si hráči mohou uchovat, avšak může díky nim být odhalena jejich totožnost. Proto by neměli být na žádném viditelném místě. Spolu s členy rozdělíme i krále, kteří jsou zpočátku také utajení. Své potřeby fix a krepák si mohou vyzvednout v průběhu dne na nástěnce. Krepák i žezlo mohou používat jen králové a to vždy ve své barvě – avšak přenášet je mohou všichni členové rodu. 

Král- zná všechny členy svého rodu (dostane lístek se jmény) 
- je nesmrtelný – pokud někdo správně odhalí jeho totožnost, nejde do vězení. Hráči je sděleno, že se jedná o krále a hraje se dál. Pokud však udání není správné, jde do vězení udavatel. Samotný král může také udávat, pokud se však splete, musí vybrat obětního beránka, který půjde do vězení místo něj. 
- Hry se účastní tři tajné týmy (při větším počtu lidí lze rozšířit i na 4 až 5 týmů – dle kvality hráčů) 
- Král se nesmí účastnit přímo úkolů (nesmí si ušpinit ruce), pouze úkoly řídí (pro krále volíme silné hráče, na jejich taktice závisí úspěch hry) Mohou se úkolů účastnit pouze nepřímo – tzn. zcela nezávisle rozptýlit pozornost osoby, která brání k úspěšnému splnění úkolu apod.

Žalářník- je nezávislá osoba, která řídí vězení a vyřizuje udání. Na nástěnce je umístěna obálka pro udání. Pokud si nějaký hráč je jistý příslušností jiného hráče, může na tohoto hráče napsat udání. Udání musí mít formát: Udaná osoba a její rod, udavatel a čas. 
Udání jsou vyřizována každý den, žalářníkem v čas, který si sám stanoví. Udání se vyřizují dle časů udání (proto se může stát, že díky jednomu udání, se stanou další tři udání od hráče, který se dostal do vězení, neplatné). 
Pokud se udání potvrdí – dostane se hráč do vězení. Nesmí nadále plnit úkoly a je označen na nástěnce, že je v žaláři. Pokud je udání neplatné, dostává se do vězení udavatel. 
Pokud hrajete s mladšími členy (vlčata, mladší skauti/skautky) je dobré zavést pronájem členů z vězení. Pronájem probíhá na určitou dobu za jistý počet bodů (na začátku hry i na více dní). Pokud je ale v té době hráč nahlášen jinou skupinou, že hráč stále hraje za svůj rod, pronájem propadá a umírá další ze skupiny. Pokud se opačná skupina splete, umírá její člen. 
S mladšími hráči se rovněž vyplatilo limitovat počet denních udání (např. na 5), další udání jsou neplatná a musí se znova nahlásit další den. 
Udávání hráčů je rovněž na taktice, protože pokud jedna skupina udá hodně hráčů z druhé skupiny, je pro třetí skupiny snadnější si odvodit členy z první skupiny. Samozřejmě pokud je skupina oslabena o slabé členy, neublíží ji to tolik jako, když přijde o schopné hráče. Je dobré na tuto skutečnost upozornit. 

žoldák – osoba nepřiřazena ani k jednomu rodu. Žoldák si může vybrat, kterému rodu bude pomáhat. Pokud si ho král najme (cena je na domluvě žoldáka – od svačiny až po zisk bodů) je po dobu 24h jejich členem. Platí pro něj stejná pravidla jako pro členy – avšak po uplynutí této doby se může přidat k jinému rodu. Žoldák nesmínahlašovat ani prozrazovat identitu žádného člena – pokud se tak stane je vyřazen ze hry! 
Žoldák může být udán z napomáhání příslušné straně. Pokud se tak stane – je prověřena jeho identita – pokud se potvrdí, jde na 24h do vězení, pokud se vyvrátí, jde na 24h do vězení udavatel (nemůže 24h pomáhat plnit úkoly ani udávat) Udání na žoldáka se nepočítají do limitu udání za den. 
Žoldák je funkce převážně pro menší hráče, kteří by se stejně prokecli, v nejbližších hodinách hry – počet žoldáků zavisí na skupině – řádově by to mělo být od 3 do 6žoldáků.

Pokud se nějaké skupině podaří vyfotit někoho „při činu“, nejenom že vyfocený jde do vězení, ale fotografova skupina ještě obdrží body navíc (řádově 3-4b). 
 

Typ hry
Etapovka
Hra pro
Malé skupiny (0-20 dětí)
Velké skupiny (20 dětí +)
Umístění
Hry na ven
Hry dovnitř
Počasí
Teplo
Zima
Noc
Náročnost přípravy
Střední

Náhodné hry

Naše databáze nabízí celkem: 301 her
Výplňovka, Do deště
Malé skupiny (0-20 dětí)
Hry dovnitř, Hry do klubovny
Teplo
Bez přípravy
Výplňovka
Malé skupiny (0-20 dětí)
Hry na ven, Hry dovnitř, Hry do klubovny
Teplo, Zima
Bez přípravy
Výplňovka
Malé skupiny (0-20 dětí), Velké skupiny (20 dětí +)
Hry na ven
Teplo
Bez přípravy
Výplňovka
Velké skupiny (20 dětí +)
Hry na ven
Teplo, Zima
Snadná
Výplňovka
Malé skupiny (0-20 dětí)
Hry na ven
Teplo
Snadná
Výplňovka, Do deště
Malé skupiny (0-20 dětí)
Hry dovnitř, Hry do klubovny
Teplo, Zima
Střední
Výplňovka, Do deště
Malé skupiny (0-20 dětí)
Hry dovnitř, Hry do klubovny
Teplo, Zima
Snadná
Výplňovka
Malé skupiny (0-20 dětí), Velké skupiny (20 dětí +)
Hry na ven
Teplo
Bez přípravy
Výplňovka
Malé skupiny (0-20 dětí), Velké skupiny (20 dětí +)
Hry na ven, Hry dovnitř
Teplo, Zima
Bez přípravy