Pentalitha

S kamínky si odpradávna hrají děti ve všech světadfiech. Jeden z nejstarších popisů kamínkové hry se dochoval v díle Reka J. Polluxe, který napsal ve druhém století výkladový slovník Onomastikou. Tam čteme:

„...vyhazuji do výšky pět kamínků, kostek nebo babek tak, aby jich na převrácenou ruku zachytili co nejvíc. Je to především dívčí hra."

Hráči se při té starořecké hře střídají v dohodnutém pořadí. Kdo je na řadě, vezme pět kamínků do pravé dlaně, nadhodí je do výšky, obrátí rychle ruku a snaží se co nejvíc padajících kamínků zachytit na její hřbet. Za každý chycený si počítá bod. Chce-li získat body i za ty kamínky, které mu spadly na zem, může je zvednout prsty pravé ruky. Když přemístí ze země do dlaně jeden, přičte si za něj bod, zvedne-li dva, dostane za ně dva body. Ale když mu při pokusu o zvednutí kamínku spadne některý oblázek ze hřbetu ruky, přijde o všechny body z tohoto kola - pak se mu nepočítají ani ty, které na hřbetě ruky zůstaly.

Hraje se předem dohodnutý počet kol nebo do padesáti bodů.

 

Typ hry
Výplňovka
Hra pro
Jednotlivce
Malé skupiny (0-20 dětí)
Velké skupiny (20 dětí +)
Umístění
Hry na ven
Hry dovnitř
Hry do klubovny
Počasí
Teplo
Zima
Náročnost přípravy
Bez přípravy

Náhodné hry

Naše databáze nabízí celkem: 301 her
Výplňovka, Do deště
Malé skupiny (0-20 dětí)
Hry dovnitř, Hry do klubovny
Teplo
Bez přípravy
Výplňovka
Malé skupiny (0-20 dětí)
Hry na ven, Hry dovnitř, Hry do klubovny
Teplo, Zima
Bez přípravy
Výplňovka
Malé skupiny (0-20 dětí), Velké skupiny (20 dětí +)
Hry na ven
Teplo
Bez přípravy
Výplňovka
Velké skupiny (20 dětí +)
Hry na ven
Teplo, Zima
Snadná
Výplňovka
Malé skupiny (0-20 dětí)
Hry na ven
Teplo
Snadná
Výplňovka, Do deště
Malé skupiny (0-20 dětí)
Hry dovnitř, Hry do klubovny
Teplo, Zima
Střední
Výplňovka, Do deště
Malé skupiny (0-20 dětí)
Hry dovnitř, Hry do klubovny
Teplo, Zima
Snadná
Výplňovka
Malé skupiny (0-20 dětí), Velké skupiny (20 dětí +)
Hry na ven
Teplo
Bez přípravy
Výplňovka
Malé skupiny (0-20 dětí), Velké skupiny (20 dětí +)
Hry na ven, Hry dovnitř
Teplo, Zima
Bez přípravy