Čtení slov pozpátku

Vedoucí má napsáno na papíru asi 50 různých slov pozpátku a čte hráčům postupně tyto slova. Hráč, který první odpoví získává bodové ohodnocení. Pokud odpoví správně, přičte se mu tolik bodů, kolik písmen obsahuje dané slovo. Pokud odpoví špatně, stejný počet bodů se mu odečte. Přečtete-li například “ecibudraP”, dostane ten, kdo řekne první “Pardubice”, 9 bodů.

Nikdo si nesmí přečtené slovo zapsat. Kdo získá do konce hry nejvíc bodů, vyhrává.

Náročnost přípravy
Počasí