Dětské loto

Mezi různými druhy stolních her zaujímá dětské loto zvláštní místo, protože zásada, na níž je tato hra založena, umožňuje přizpůsobit její obsah různému věku hráčů.

Loto se obvykle skládá ze soupravy velkých a malých karet. Na malých kartách jsou uvedeny otázky, na velkých jsou k nim odpovědi v té či oné formě, nejčastěji v podobě malovaných obrázků.

Vezměme na příklad hádankové loto, které mají velmi rády malé děti. Pro tuto hru se vybere třicet šest hádanek a každou napíšeme na kartičky. Odpovědi na tyto hádanky jsou v podobě obrázků na kartách (viz obr.)

Hry se může zúčastnit dva až šest hráčů. Hráči dostanou po jedné nebo po dvou velkých kartách. Malé karty si vezme vedoucí. Zamíchá je, vybere z nich jednu a nahlas z ní přečte hádanku. Hráči mají hádat a ten, kdo má na velké kartě odpověď (uhodl-li správně), vezme si malou kartičku a zakryje jí příslušný obrázek na velké kartě. Vyhrává ten, kdo má nejdříve zakryta všechna okénka s obrázky. Stejně lze udělat loto literární, zoologické atd.

Na malých kartách jsou uvedeny krátké úryvky z různých pohádek a na velkých kartách v příslušných okénkách jsou názvy těchto pohádek nebo obrázky jako ilustrace k nim. Na malých kartách se také mohou napsat názvy rostlin nebo zvířat a na velkých kartách jsou jejich obrázky apod.

Karty pro loto se vyrobí z lepenky a polepí se nebo orámují barevným papírem. Pro velké karty je vhodná velikost 16x26 cm, pro malé 7x8 cm. Obrázky pro loto a také všechny texty se namalují na jednotlivých lístcích z kreslicího papíru a pak se nalepí na lícní straně karet.

Při zhotovování lota mohou nastat nesnáze s opatřením obrázků. Velmi často se však podaří nalézt obrázky již hotové na internetu, v časopisech, na plakátech apod.

Náročnost přípravy
Počasí