Kupředu - zpět

K této hře potřebujeme jednu figurku a kostku.

Hrají dva hráči.

Průběh hry: Figurku položíme na střední zašrafovaný kroužek hrací mapy. Po vržení kostky se pohybuje figurka od kroužku ke kroužku podle čísla, které padlo na kostce. Jestliže například padlo číslo 3, projde figurka dvěma kroužky a zastaví se na třetím.

Jeden hráč vede figurku po dvojité čáře a snaží se ji dovést co nejdříve do jednoho z bílých kroužků. Druhý hráč vede figurku po černé čáře a snaží se, aby co nejrychleji dospěla do černého kroužku. Tak se figurka pohybuje střídavě dopředu a zpět.

Vyhrává ten, kdo dovede figurku první do svého kroužku.

Poznámka: Až si budete zhotovovat tuto hru, udělejte místo černých a bílých čar a kroužků barevné čáry a kroužky, např. modré a červené.

Náročnost přípravy
Počasí