Zvířecí soud

Hra je vhodná pro odpočinkový půlden na táboře. Vyberte vhodného hráče, výmluvný řečnický talent pro funkci obhájce člověka. Ostatní se stanou zvířaty, každý hráč si zvolí své osobité zvíře, které musí dobře znát. Poskytněte všem 1 -2 hodiny času: během této doby se upraví, ustrojí, namaskují tak, aby co nejlépe představovali svá zvířata, dále si najdou nebo vyrobí dar, kterým zaplatí soudu za svůj proces, a hlavně, připraví si pádnou obžalobu člověka ze svého vlastního zvířecího hlediska. Vy sami sehrajete roli soudce, krále zvířat, proces budete usměrňovat a řídit. Všechna zvířata se účastní přelíčení a předstupují před soud jedno po druhém. Celý čas se budou chovat po svém zvířecím způsobu, mají ovšem i nadání lidské řeči.

Zvíře zaplatí soudní poplatek, stručně se charakterizuje a zahájí svou obžalobu. Obhájce hájí člověka, soudce řídí výslech, povolává třeba i svědky atd. Je-li žaloba přesvědčivá a obhajoba nesmyslná, soudce stanoví trest, z něhož se člověk - obhájce může podle úmluvy vykoupit. Totéž platí i pro žalující stranu: prohraje-li propadá člověku jeho soudní poplatek. Úkol zvířete ztížíte i tím, že jej soudce musí poznat.

Náročnost přípravy
Počasí
Typ hry
Umístění