Račí pochod

Děti se rozdělí na početně stejná družstva. Na znamení organisátora hry se předkloní všichni první z družstev a dotýkají se koncem prstů nohou nebo uchopí rukou svá kolena.

Na povel vyrazí a jdou co nejrychleji. Trať k běhu nesmí být delší než osm nebo deset metrů. Když dospějí k cíli, uvolní ruce, narovnají se a běží zpět k svému družstvu. Uhodí druhého (nyní prvního) svého družstva a ten pak stejným způsobem, jako předcházející, pokračuje. Družstvo, které závod dříve dokončí, vyhrává.

Náročnost přípravy
Počasí
Umístění