Boj o pevnost

Hry se zúčastní dva hráči. Potřebujeme k ní 2 modré figurky (obránce pevnosti) a 24 figurek jiné barvy.

"Pevností" se nazývá horní čtverec s devíti kroužky. Obránci postaví své figurky na kterékoliv dva kroužky uvnitř pevnosti a útočníci na kroužky ostatní. Začínají útočníci - jejich úkolem je obsadit svými figurkami všechny kroužky v pevnosti a vypudit odtud figurky protivníka.

Úkolem obránců pevnosti je vyřadit alespoň 16 figurek útočníků a tím mu znemožnit obsazení devíti kroužků v pevnosti.

Útočník může posouvat dvé figurky jen po dvojitých čarách, t.j. dopředu, dozadu, vlevo nebo vpravo vždy na sousední volný kroužek.

Vyřadit figurky obránců nemůže. Obránci mohou svými figurkami táhnout po všech čarách (dvojitých i jednoduchých) kterýmkoliv směrem na nejbližší volný kroužek. Na rozdíl od útočníků mohou vyřadit protivníkovu figurku, a to tehdy, mohou-li ji přeskočit (jestliže stojí vedle ní a za ní stojí volný kroužek).

Zvítězit mohou buď obránci, vyřadí-li útočníkům nejméně 16 figurek, nebo útočníci, obsadí-li svými figurkami všechny kroužky v pevnosti, a také, jsou-li dvě figurky obránců tak uzavřeny, že jimi nelze táhnout.

Náročnost přípravy
Počasí