Závod kurýrů

Soutěží stejně početné družiny. Každá vybere ze svého středu kurýra - nejlehčího člena. Potom se družiny rozestaví tak, že mezi jednotlivci jsou asi patnáctimetrové odstupy. Vybraní kurýři stojí na konci. Na znamení vysednou na záda poslednímu a závod začíná. Poslední běží k předposlednímu, tam kurýr přesedne, anyž by se dotkl země. Nový "kůň" ho nese o úsek dál a předá ho tam dalšímu členu své družiny. Tak se kurýr dostane až na záda prvnímu koni, který s ním dobíhá do cíle. Vítězí družina, která dopraví kurýra do cíle nejrychleji.

Náročnost přípravy
Počasí
Typ hry
Umístění