Otáčení beden

Potřeby na hru

3x lano (na vyznačení kruhů)

6x bedna z jedné strany označená ( 3x stejná barva "oranžová" a 3x "červená") - nemusí to být bedna, ale klidně pneumatika či cokoliv jiného, aby se to dalo otáčet a označit. Označení správně otočené strany může být vyznačeno křížkem.

Tužka a papír na počítání

Příprava

Vyznačíme tři kruhy o průměru cca. 4 m a od sebe ve stejné vzdálenosti, např. 5 m. od sebe do trojúhelníku ( viz obrázek)

Pravidla a průběh hry

Na startovní čáře budou dva týmy a své zástupce budou vysílat jednotlivě v předem určeném pořadí. Team si zvolí před začátkem hry a napíší si pořadí jak půjdou za sebou na papír, aby nedošlo k dohadům)

Na signál vyrazí dva zástupci a jejich úkolem je otočit v každém kruhu svou bednu označením vzhůru. Pokud bude mít jeden z nich své bedny všechny otočené, vyhrává  pro svůj team bod. Vítězí družstvo, které první získá 8 bodů.

Hráči mohou škodit protivníkovi tím, že budou zpět otáčet bednu protivníka na neoznačenou část, ale pozor bedny/pneumatiky musejí zůstat vždy v kruhu, pokud ji nějaký hráč vyhodí z kruhu musí ji vrátit dovnitř a tím ztrácí čas na přesun mezi kruhy.

Náročnost přípravy
Počasí
Umístění