Samohlásková soutěž

Děti soutěží, kdo za tři minuty napíše více slov se stejnými samohláskami. Nesmějí se psát slova, v nichž se vyskytují jiné samohlásky. Tak, dělají-li se závody na písmeno „o", musíme si na př. vybrat slova

  1. Schopnost
  2. Hoboj
  3. Vojsko
  4. Pohodlnost
  5. Rozhodnost
  6. Dobrovolnost
  7. Chochol
  8. Kolotoč
  9. Zlovolnost
  10. Sokol

Když uplynula stanovená lhůta, sečte se množství samohlásek v každém. slově. Za každou samohlásku v těch slovech, která se neopakují u žádného z účastníků, získá hráč dva body. Vyskytují-li se slova u druhých hráčů, získá za každou samohlásku jeden bod.

Vyhrává ten, kdo dostane největší počet bodů.

Pravopisné chyby se pokutují: tornu, kdo udělal chybu, škrtá se nejenom nesprávně napsané slovo, ale i slovo následující.

Náročnost přípravy
Počasí
Typ hry