Kladení značek

Účastníci se rozdělí na dvě stejné družiny. Každá si zvolí vůdce. Všichni hráči kromě vůdce mají hůlku asi 25 cm dlouhou, na jed­nom konci zašpičatěnou, aby se da­la zabodnout do země. Mimoto má každý šátek zastrčený vzadu za pasem, takže ho lze škubnutím vy­táhnout.

Ke hře zvolíme krajinu vhodnou k plížení a každá strana vybere místo, které se jí zdá nejméně vhodné k obraně. Toto místo bude představovat tábor soupeřů. Tábo­ry mohou být od sebe vzdáleny 5 -20 minut pochodu. Ve dne je označíme praporem, v noci lucernou za­věšenou na žerdi. Táborem je mís­to v okruhu 20 - 30 in kolem pra­poru (lucerny). V noci by měla být jeho plocha menší.

Hráči na obou stranách mají nejen chránit vlastní tábor, ale také se nepozorovaně připlížit k táboru nepřátelskému, zabodnout v jeho okruhu hůlku a ovázat ji šátkem, který má každý zastrčený za pasem. Vytrhne-li mu někdo z ne­přátel šátek dřív, je vyřazen ze hry, nesmí se jí dál účastnit a vyčkává až do konce na místě, které bylo vyhlášeno jako neutrální. Vítězí strana, která umístí v předepsané vzdálenosti větší počet hůlek. S vyspělými skauty hrajeme tak, že strany si samy zvolí tábor kde­koli v určeném území. Každá si ovšem zvolí místo, které lze snadno uhájit. Druzí musí teprve podle vlajky nebo lucerny, které jsou vztyčeny ve stanovenou dobu (na počátku hry), zjistit, kde je tábor nepřátel. Hra se tím značně ztíží.

Náročnost přípravy
Počasí
Typ hry
Umístění