Skok přes proutky

Do země umístíme dva kůly, mezi kterými je vzdálenost cca 50 cm. Na zadní straně kůlů jsou umístěny rovnoměrně od sebe (např. po 2 cm) malé hřebíčky. Hráč si umístí na libovolné hřebíčky vodorovně 3 proutky. Každý proutek musí být v jiné výšce. Hráč se pak pokusí proutky přeskočit. Počítá se součet výšek proutků, které zůstaly na kůlech.

Pro zpestření lze vzdálenost mezi hřebíky udávat v inčích(2.54 cm), stopách (12 inčů, 30.48 cm) a jardech (3 stopy, 91.44 cm)

Náročnost přípravy
Počasí
Typ hry
Umístění