Kompasový proutek

Uřízněte si všichni rovnou větvičku, dlouhou asi 10 cm, a na jednom konci z ní sloupněte kůru. Světlé dřevo bude představovat špičku kompasové střelky. Během výletu se zastavte na nejrůznějších místech a položte hráčům otázku :"Kde je sever?"

Každý samostatně přezkoumá situaci a položí své "kompasové dřívko" tak, aby sloupnutá špička ukazovala co nejpřesněji k severu. Světové strany zjišťujeme jen odhadem, busola a kompas se uplatní teprve při kontrole - každému hráči změříme, o kolik stupňů se jeho "intuitivní kompas" rozchází se skutečnou střelkou. Čím menší odchylka, tím hodnotnější výkon.

Náročnost přípravy
Počasí
Typ hry
Umístění