Zajíci a vlk

Této hry se mohou zúčastnit tři nebo pět hráčů. Potřebují k tomu jednu figurku, která představuje vlka, a čtyři figurky různé barvy představující čtyři zajíce. Vlk zaujme postavení v kroužku uprostřed a zajíci ve čtyřech kroužcích v rozích.

Každý hráč představující ve hře zajíce vrhá postupně hrací kostkou a podle toho, jaké mu padne číslo, táhne svou figurkou vpřed po čtverečkách, například od kroužku č. 1 ke kroužku č. 2 a zpět, anebo od kroužku č. 3 ke kroužku č. 4 a zpět.

Po prvním zajíci vrhá kostkou vlk. Podle čísla, které mu padlo, táhne jakýmkoliv směrem od středového kroužku. Potom vrhá kostku druhý zajíc, po něm zase vlk, pak třetí zajíc, po něm vlk atd.

Zajíc může táhnout kostkou pouze vpřed nebo vzad nebo zůstat na místě. Vlk může táhnout dopředu i dozadu. Zůstat stát na místě nesmí. Jestliže vlkovi padne takové číslo, že se dostane do čtverečku, kde je zajíc, je zajíc chycen a musí učinit toto:

a) je-li na cestě ze svého výchozího postavení, např. na cestě z kroužku č. 1 do kroužku č. 2, musí se vrátit do kroužku č. 1.

b) Vrací-li se však z kroužku č. 2 do svého výchozího postavení, je ze hry úplně vyřazen.

Jestliže se zajíc má postavit do středového vlkova kroužku nebo do čtverečku, kde právě stojí vlk, vrací se na výchozí kolečko a táhne opět, až na něho přijde řada, t.j. až se všichni vystřídají.

V jednom čtverečku mohou stát dva zajíci.

Vlk zvítězí tehdy, vyřadí-li postupně všechny zajíce vracející se do svého výchozího kroužku (hrají-li tři hráči, vyřadí-li zajíce dva).

Zajíci vítězí, projdou-li dva (ze čtyřech) nebo jeden (ze dvou) cestu ze svého kroužku do kroužku stanoveného a zpět.

Náročnost přípravy
Počasí