Za uprchlým trestancem

Ze žaláře uprchl nebezpečný a o­zbrojený trestanec, s číslem na zá­dech. Bezpečnostní orgány ho stí­hají, ale nesmějí přitom použít střelnou zbraň.

Naše hra podle této legendy vypa­dá takto: Jeden hráč odejde z tábo­řiště do nepřehledného zarostlého terénu a tam si na záda připevní lepenkovou tabulku s daleko vidi­telným třímístným číslem. Asi za pět minut po jeho odchodu se za ním vydá skupina policistů - zby­tek družiny. Mají za úkol trestance vystopovat a přečíst mu číslo na zádech (které nikdo z policistů ne­zná). Podaří-li se jim to, je tresta­nec zneškodněn, musí se vrátit a hra tím končí. Trestanec se však brání přečtení svého čísla tím, že si kryje záda a pálí po svých pro­následovatelích papírovými koulemi. Zasažený musí zpátky na tábo­řiště a v tomto kole již nemůže hrát. Policisté se takticky rozmis­ťují, střeží okamžik, kdy se tresta­nec vzdálí ze svého úkrytu, aby sebral papírové koule, snaží se ho obklíčit a přečíst číslo na jeho zá­dech. Nepodaří-li se to do půl hodi­ny, trestanec vítězí a získává svo­bodu.

Náročnost přípravy
Počasí
Typ hry
Umístění