Skákačka přes čepice

Rozestavte čepice do řady asi v osmdesáticentimetrových odstupech. Hráči pak jeden za druhým skáčou přes čepice na konec řady a zpátky. V každé mezeře mezi čepicemi se mohou dotknout země jen jednou. Když se nikdo nedopustí chyby, vzdálenost mezi čepicemi se o něco zvětší. Ve chvíli, kdy slabý nebo neobratný skokan na některou čepici šlápne, nebo udělá v mezeře jeden mezi-skok navíc, musí jít do čertova mlýna. Tak to aspoň hrávají kluci na Novém Zélandu. Všichni ostatní hráči kromě toho, kdo se dopustil chyby, stojí v zástupu s nohama široce rozkročenýma. Provinilec mezi nimi prolézá po čtyřech a dostává výprask čepicemi, které ostatní sesbírali ze země.

Až potrestaný projde čertovým mlýnem, hráči vrátí čepice zpátky do řady. Odstupy mezi čepicemi bývají pokaždé jiné, jednou se skáče po pravé noze, podruhé po levé, jindy snožmo a někdy dokonce i pozadu.

Náročnost přípravy
Počasí
Typ hry
Umístění