Středověk

20 minut – 45 minut
Potřeby : Cokoliv na co se můžou hráči postavit například nějaký větší kamen nebo klacek, Míč

Hráči se rozdělí na Chudinu, měšťany a šlechtu a vylosuje se jeden král. Rozestaví se podle schématu.
Až budou všichni na svých místech, dostane král míč. Když chce po někom míč hodit musí říct nahlas jeho jméno (Míč musí letět tak aby na něj byl hráč schopný dosáhnout a chytnout ho rukama aniž by musel opustit své místo. 


Pokud hráč míč chytí tak zase vysloví něčí jméno a hodí na něj míč
Pokud ho ale nechytí musí pro něj dojít (V případě že král hodil míč špatně musí pro něj dojít on => musí opustit své místo

Jakmile se uvolní nějaké místo může se na něj postavit kdokoliv z nižší pozice

Zároveň může kdykoliv některý z pozorujících instruktorů zakřičet „STŘEDOVĚK“ – v tu chvilku musejí všichni (včetně krále) co nejrychleji oběhnout předem určené místo a při návratu se může každý postavit na kterékoliv volné místo (Tudíž například někdo z chudiny se může dostat na post krále)

Je zakázáno jakékoliv strkání se za účelem vstrčit někoho z jeho místa a tím se dostat na jeho pozici

Cílem hry je dostat se na co nejvyšší pozici

Náročnost přípravy
Počasí
Typ hry
Umístění