Zabíračka

Nakreslete na chodníku obdélník, rozdělte ho na dvanáct čtvercových polí a potom rozlosujte pořadí, v jakém budete nastupovat do hry. Kdo začíná, vezme si plochý kamínek, postaví se před dvě dolní pole, obrátí se k nim zády a hodí oblázek přes hlavu na obrazec. Když kamínek zůstane ležet v některém poli, hráč si tam nakreslí svou malou značku. Každý má jinou, jeden hvězdičku, druhý křížek, třetí kolečko, čtvrtý trojúhelníček, pátý čtvereček.

Potom převezme oblázek další hráč. Když kamínek zůstane ležet na čáře nebo úplně mimo obrazec, hráč vyjde naprázdno. Komu kamínek spadne do políčka, kde už je jedna nebo víc značek, nakreslí si tam i svou značku. Pole pro sebe s konečnou platností získá ten, kdo v něm bude mít dvě své značky. Po druhém zásahu smaže malé značky svých soupeřů a udělá si tam jednu svou velkou značku, která skoro vyplní celou plochu čtverce. Kdo hodí kamínek do takto zabraného pole, ztrácí zbytečně jeden hod.

Hra končí, když jsou všechna pole zabrána. Vítězí ten, kdo získal nejvíc čtverců.

Náročnost přípravy
Počasí
Typ hry
Umístění