Osvobození zajatce

Hraje jeden "zajatec", jeden "hlídač", ostatní jsou "osvoboditelé". Hlídač musí ze zajatcem projít předem daný úsek a na určeném místě jej přivázat ke stromu. Pak má nasbírat chrastí, rozdělat oheň a na něm uvařit čaj. Ostatní mají za úkol zajatce osvobodit. Užívají proto k odlákání hlídače všemožných lstí. "Osvoboditelé" jsou likvidováni pouhým vyslovením svého jména.

Při procházení daným úsekem používá hlídač k orientaci mapu. Místo hlídačova zastavení je známo i osvoboditelům.

Náročnost přípravy
Počasí
Typ hry
Umístění