Tajemný nápis

V lese rozházíte lístky s jednotlivý­mi písmeny, která po složení dají nějaký nápis. Při naší poslední hře to bylo: "Sluneční zátoka nás čeká." Les s lístky hlídalo devět strážců. Lístky měly kořistit další dvě družiny, stejně početné. Každé písmeno se opakuje dvakrát, lze tedy složit dva stejné nápisy. Která družina to dokáže dřív, zvítězí. U každého písmene je také jeho po­řadové číslo.

Když některý z útočníků přinese z lesa lístek s písmenem, které už jeho družina má, může jej vyměnit s některým soupeřem za písmeno, které jeho straně dosud chybí.

Strážci pronásledují útočníky, a když některého dostihnou a za­jmou plácnutím, dostanou od něho také jeden lístek s písmenem. Ale

jsou to lístky jiné barvy, které v lese nenajdou. I na nich je zprá­va, ovšem delší, kterou lze z jednot­livých písmen postupně sestavit. Útočník, který se vydává do lesa na sběr lístků, musí mít u sebe vždy jedno písmeno, které vydá strážci v případě, že bude zajat. A když o toto písmeno přijde, musí se okamžitě vydat zpět na tábořiště pro jiné písmeno. Dokud ho nemá v kapse, nesmí pátrat po lístcích ani je sbírat.

Zvítězí ta strana, která dřív složí svou zprávu. Chybějící písmenka si lze domyslet.

Náročnost přípravy
Počasí
Typ hry
Umístění