Kosočtverec

"Kosočtverec"  se velice podobá hře "Sto bodů".

Zúčastňují se jí dva hráči, kteří k ní potřebují 25 figurek jedné a 25 figurek druhé barvy, t. j. celkem 50 figurek.

Ten hráč, který začíná, postaví jednu figurku na kterýkoliv kroužek hracího plánu. Jeho protivník udělá totéž. V dalším průběhu hry pokračují oba i nadále v rozestavování figurek. 

Nejde však o jakékoli rozestavování.

Hráči musí stavit figurky tak, aby vytvořili co největší počet kosočtverců, a zároveň bránili v jejich tvoření protivníkovi. Kosočtverec je utvořen tehdy, když se postaví na čtvrtý jeho úhel figurka (ostatní tři jsou ovšem již figurkami obsazeny). Bod za utvořený kosočtverec dostává ten, kdo "uzavřel" poslední úhel, t. j.  kdo postavil na zbývající volný úhel svou figurku naposledy, a to i v tom případě, jsou-li ostatní tři úhly obsazeny figurkami protihráče. 

Zvítězí ten, kdo získal větší počet bodů.

Každá figurka zůstává vždy na místě a je-li jednou postavena, nesmí se při hře přemisťovat.

Figurky se staví jen do černých kroužků v tupých a ostrých úhlech kosočtverce.

Náročnost přípravy
Počasí