Kvartet spisovatelů

Tato zajímavá hra je velmi oblíbena u žáků středního a staršího věku. Jejím cílem je ověřit, jak děti znají nejdůležitější díla spisovatelů, skladatelů a dramatiků.

Kvartet spisovatelů se skládá ze 48 lístků, které jsou rozděleny do dvanácti kvartetů. V každém kvartetu je po čtyřech lístcích věnovaných jednomu autoru.

Kvartet spisovatelů může být udělán pro díla klasické nebo současné literatury. Pro hru si vybere po čtyřech nejvýznamnějších dílech dvanácti autorů. Názvy děl každého autora se napíší na čtyři karty. Na těchto kartách je portrét spisovatele a jeho jméno. Všechny čtyři karty tvořící kvartet jsou naprosto stejné a liší se pouze tím, že na každé z nich je název jednoho ze čtyř děl vyznačen jinou barvou nebo jiným písmem (viz obrázek).

Hrát mohou dva až čtyři hráči. Všechny karty se zamíchají a rozdají stejným dílem všem účastníkům hry, lícní stranou dolů.

Hráči si prohlédnou své karty a odkládají plné kvartety (sady ze čtyř karet) z děl téhož spisovatele lícní stranou dolů. Ze zbývajících karet předává každý hráč vždy jednu kartu lícní stranou dolů sousedovi vlevo, když na něho přijde řada. Podařilo-li se tím hráči složit kvartet, odloží jej stranou. Ve hře se pokračuje tak dlouho, dokud všechny kvartety nejsou doplněny.

Vyhrává ten, kdo má nejvíce kvartetů.

Je však možná obměna hry. Po odložení kvarteta žádá postupně každý hráč od kteréhokoli hráče kartu některého autora s dílem chybějícím mu do kvartetu. Má-li tázaný požadovanou kartu, předá ji a tazatel má právo žádat ještě jednu kartu.

Tak se ve hře pokračuje až jsou kompletní všechny kvartety. Podle vzoru kvartetu spisovatelů může být sestaven kvartet skladatelů a jiný.

Náročnost přípravy
Počasí