Age of Empires

Hodina – hodina a půl
Potřeby : 4 meče a štíty pro každý tým

Hráči jsou rozděleni do několika týmů. Každý tým má svůj hrad (kruh o průměru cca 5 m) Pánem hradu je král. Hráči se dále dělí na sběrače a rytíře. Cílem hry je dostavba hradu na úroveň č.8. Každých 5 minut musí hrad odevzdat 5 jednotek jídla jako daň správci země. Minutu do vypršení pětiminutového časového limitu oznamuje správce země písknutím na píšťalku. Včasné nezaplacení daně se trestá zbořením jedné úrovně hradu. Není-li přinesena daň na úrovni č. 1, hrad je zbořen a hra končí. 

Správce země má své sídlo u farem (tzn. v tom samém kruhu, kam chodíte pro jídlo). Správce je neutrální. Přijímá daně. Vylepšuje úroveň hradu a sběračů


SBĚRAČI A SUROVINY 
Úkolem sběračů je shromažďovat suroviny – jídlo, kámen, dřevo. Suroviny jsou umístěny v ohraničených kruzích přibližně uprostřed mezi oběma týmy (viz schéma v souboru). Sběrač může najednou vzít tolik surovin, kolik je jeho aktuální úroveň. (To znamená, že sběrač na úrovni 1 může vzít jen jednu surovinu, sběrač na úrovni 2 vždy jen dva kusy od stejné suroviny… nejvyšší level je 4 - „sběrač profík“ . Úroveň sběračů je symbolizována barvou fáborku okolo ruky - fáborky pro sběrače kupujete u správce země. Fáborky pro sběrače může kromě samotných sběračů koupit rovněž rytíř i král. 

RYTÍŘI 
Každý tým může mít v jednom čase vždy jen max. 4 rytíře (každý tým dostává 4 meče a 4 štíty). Každý rytíř je povinen nosit meč i štít. Úkolem rytířů je zabíjet sběrače a nepřátelské rytíře, a to ranou meče (platný zásah se počítá: od kolen na horu, od loktů na horu, hlava se nepočítá). Mrtvý sběrač vydá rytíři surovinu/y a jde se uzdravit do hradu (stačí pouhý vstup do vlastního hradu). Rytíř může útočit i na nepřátelské rytíře. Mrtvý rytíř se též uzdravuje ve vlastním hradu. Rytíř nesmí vstoupit do dolů, lesa, farem ani nepřátelského hradu. 

KRÁL 
Krále nelze v průběhu hry změnit. Je jeden, vytváří strategii celého města, úkoluje sběrače i rytíře. Král je nesmrtelný

- Úroveň hradu je zvýšená přinesením kartičky s danou úrovní od správce země do hradu. 
- Úrovně (hradu i sběračů) logicky nelze přeskakovat, nýbrž postupně vylepšovat. 
- Daně, fáborky i karty s úrovní hradu může nosit kdokoli. Zvažte ale následující: Sběrač může být na cestě ke správci země oloupen cizím rytířem; podobně také rytíř, který se ale alespoň může bránit. Král je nedotknutelný, nesmrtelný, avšak jeho absencí hrozí chaos ve vedení hradu. Je tedy na týmové strategii, jak a kdo bude daně a úrovně nosit. 

Náročnost přípravy
Počasí
Typ hry
Umístění