Sedánek

Po několika dnech náročnějších fyzických aktivit, můžeme hráčům sdělit, že si konečně zahrají nějakou hru, při které budou sedět.

Vytýčíme trasu závodu fáborky po obou stranách tratě. Trať by měla být asi 100-200 m dlouhá a přibližně 2-5 m široká, aby se na ni vešly dvě družstva hráčů. Doporučená a odzkoušená trasa vede vysokou loukou, menší bažinkou, potůčkem a končí za blátiskem.

Hráče rozdělíme do dvou družstev. Hráči se posadí na startovní čáru a to tak, že se musí jednotliví hráči dotýkat boky. Boky se musí dotýkat hráči po celou dobu závodu. Po odstartování se zvedne poslední hráč v řadě, přeběhne a sedne si vedle prvního hráče. V momentě, kdy dosedne vstává další poslední hráč a přebíhá dopředu. U každého družstva rozhodčí sledují, aby hráč vybíhal až v momentě dosednutí předchozího hráče. V opačném případě rozhodčí na chvíli pozastaví chod družstva. Hra končí v okamžiku, kdy si sedne první hráč družstva na cílovou čáru. Hráče musíme dopředu upozornit, že si mají vzít oblečení, které by se mohlo při sezení umazat nebo namočit.

Náročnost přípravy
Počasí
Umístění