Básničky

Potřeby : Tužka a papír pro každého

nazačátek si posedáme nejlíp kolem stolu nebo a dosáhneme na souseda vpravo i vlevo. 
Pak každému dáme půlku na výšku rozdělené A4 
Když jsou všichni nachystaní, může se začít: 


Každy napíše na svůj papír 3 řádky 
veršované např. 
Kaktus na poušti křepčí, 
je alergik na písek "hepčí". 
Není na to lék, 


máme tedy 3 narýmované řádky, první DVA řádky přeložíme tak, aby nešly přečíst a papír, kde jde vidět jen poslední řádek pošleme kolegovi po pravici. 


Po tomto úvodu už se bude postup opakovat jen s dvěma řádky, než dojde papír... takže jak: 
Obdržíte od souseda papír, kde vidíte jen jeden řádek s rýmem, ten doplníte(dokončíte) a napíšete nový rým na dokončení pro souseda. Papír zase přeložíme tak, abychom zakryli dva řádky a byl vidět jen ten nový "načatý", ten zase dokončíme a napíšeme nový a pořád dokola. Básničky tedy kolují po místnosti a my jen necháme pracovat fantazii, abychom zmákli dokončit rýmy od souseda a vtipně nahráli kolegovi na druhé straně

Náročnost přípravy
Počasí