Mlýn

Hry se mohou zúčastnit dva hráči. Ke hře je potřeba devět bílých a devět černých kamenů.

Začíná bílý. Položí kámen na jeden z kroužků hracího plánu. Totéž udělá i černý. Tak jednou bílý a podruhé černý staví na volné kroužky hracího plánu kameny, dokud je všechny nevyloží.

Průběh hry: Každý může táhnout po řadě jedním kamenem na kterýkoliv sousední volný kroužek. Snaží se, aby postavil své tři kameny na jednu z vodorovných čar.

Podaří-li se mu to, říkáme, že udělal mlýn, a hráč má právo vzít protivníkovi z hracího plánu kterýkoliv jeho kámen. Proto každý usiluje o to, aby dosáhl mlýnu, a zároveň znemožnil jeho utvoření protivníkovi.

Každý hráč se snaží udělat i dvojitý mlýn. Toho dosáhne tehdy, podaří-li se mu postavit své čtyři kameny na konce dvou rovnoběžných čar a jeden doprostřed. Když hráči táhnout, mohou tvořit mlýn za mlýnem a při tom si vzájemně odnímají hrací kameny.

Vyhrává ten, který dříve vyřadí protivníkovi sedm kamenů, nebo uzavře-li ho tak, že nemůže se žádným kamenem táhnout.

Náročnost přípravy
Počasí