Na báčko

Družina stojí volně nebo v kruhu a pohazuje si míčem. Mezi ní pobíhá hráč, zvaný báčko, který má za úkol zmocnit se míče. Vyskakuje na letící míč, vrhá se na hráče, který právě dostal přihrávku, snaží se míč chytit na zemi, když jej někdo upustí nebo když se ku­tálí po trávě. Čím je báčko rychlej­ší, mrštnější a útočnější, tím dříve si míč vybojuje. Báčko špatné, le­nivé se za míčem pohybuje pomalu, bez zájmu, říká, že ho bolí noha, že měl předloni rýmu a vůbec se vše­lijak podezřele vymlouvá. Jsou-li mezi hráči velké tělesné rozdíly

(v družině máte vedle "hromotlu­ků" také "pápěrky"), mohlo by se těm slabším při útoku na silnější něco stát. Pak raději přidejte pra­vidlo, že báčko se své úlohy zbaví tím, když se míče prostě jen dotkne (nemusí ho tedy pevně uchopit, ukořistit), a že na hráče, který míč drží, nesmí báčko útočit.

Náročnost přípravy
Počasí
Typ hry
Umístění