Eskymácká honička

Vyšlapte v neporušené sněhové pokrývce síť křivolakých úzkých uliček, ve kterých je místo jen pro jednoho člověka. Pak si v nich za­hrajte obyčejnou honičku. Uvidíte, že je to docela jiná hra, než jakou znáte z letní louky. Hráči se mohou pohybovat jen v uličkách, nikdo nesmí překročit nebo přeskočit ne­porušenou sněhovou pokrývku, i kdyby byla sousední ulička vzdále­ná jen jediný metr! Pronásledova­tel někdy dosáhne na prchající ka­marády rukou, a přece jim nemůže dát babu, protože stojí v jiné uličce. Kouzlo eskymácké honičky tkví především v tom, že běžci často mění směr, vzájemně si nadbíhají, zahánějí se do slepých uliček.

Náročnost přípravy
Počasí
Umístění