Na pomoc zajatci

V kruhu, který má průměr asi 3 kroky a je na zemi vyryt kamenem nebo v trávě naznačen zabodnutý­mi větévkami či menšími kameny, stojí jeden hráč, a ten představuje zajatce. Zvenčí je střežen jedním nebo dvěma strážci, kteří nesmějí do kruhu, právě tak jako zajatec nesmí z kruhu. Ale zajatec má někde dosti daleko od kruhu své dva či tři svobodné pomocníky a ti jej mohou vysvobodit z kruhu tehdy, když mu hodí do kruhu míček a on jej zachytí. Strážce kruhu ovšem také nelení a maří snahu pomocníků o vysvobození zajatce, jak to jen lze. A to lze tím, že srážejí házený míček v letu, takže k vězni prostě nedoletí, dále pak jsou sami ozbrojeni papírový­mi koulemi a těmi pálí po přibližu­jících se zachráncích. Zachránce,který je zasažen (případně zne­škodněn dotykem strážcovy ruky), nesmí 5 minut hrát.

 

Hra trvá půl hodiny. Není-li během této doby zajatec svými zachránci osvobozen (tím, že mu zachránci hodí míček), vítězí obrana kruhu (strážci).

 

Náročnost přípravy
Počasí
Typ hry
Umístění