Jazykolamy

Některé děti mají špatnou dikci, t.j. vyslovují špatně, bez rozlišování jednotlivých zvuků. Dobrý prostředek, jak napravit špatnou dikci, jsou jazykolamy, které může oddíl zařadit do programu své schůzky. Z počátku je nutno pronášet tyto říkanky velmi pomalu a jasně, zejména za místa, s nimiž se jazyk "pere". Pak se začnou říkat rychleji a na konec velmi rychle několikrát za sebou.

Zde některé jazykolamy:

Jen mi, kmotře Petře, toho vepře nepřepepřete. Jestli mi toho vepře, kmotře Petře, přepepříte, pak si toho vepře, kmotře Petře, snězte sám.

Letělo třistatřicettři stříbrných křepelek přes třistatřicettři stříbrných střech.

Naše lomenice je ze všech lomenic ta nejlomenicovatější.

Drbu vrbu.

Šel pštros s pštrosicí a s pštrosáčátky Pštrosí ulicí.

Naleju-li oleje, nenaleju-li oleje.

Já rád játra, ty rád játra.

Řekl Řek, kolik je v Řecku řek.

Náročnost přípravy
Počasí