Severská honička

V severních oblastech evropské části Ruska hrávají děti honičku, při níž chytač piedstavuje lovce a ostaní hráči jeleny. Když lovec některého jelena dostihne a dotykem ruky zastaví, zeptá se ho:

„Jsi člověk, nebo jelen?"

Když chycený odpoví, že je člověk, stává se automaticky lovcovým pomocnikein. Řekne-li však, že je jelen a podaří se mu lovcovi uniknout, zůstane dál jelenem. Hned jak lovec uslyší odpověď chyceného hráče jsem jelen, začne počítat do deseti. Udrží-li zajatého celých deset sekund, vymění si s ním pak

Chycený se stane lovcem a lovec přechází k jelenům.

Hra končí ve chvíli, kdy jsou všichni jeleni pochytaní a proměnění v lovce.

Náročnost přípravy
Počasí
Typ hry
Umístění