Pětka

U této hry je úkol podobný jako u her "Sto bodů" a "Kosočtverec". Každý hráč se snaží postavit 5 svých figurek do jedné řady, t. j. udělat pětku, a zároveň znemožnit její utvoření protivníkovi.

Této hry se účastní dva hráči. Potřebují k ní 35 figurek jedné a 35 jiné barvy.

Ten, který je na řadě, položí figurku na hrací plán. Totéž udělá i jeho protivník. Tak poskládají na plán jednu figurku za druhou. Vzájemně se při to sledují. Nesmějí dát protivníkovi možnost, aby si postavil do jedné řady 4 figurky, protože by k ní snadno přidal pátou a utvořil "pětku".

Figurky můžeme postavit do kteréhokoliv kroužku. Avšak ten, kdo chce zvítězit udělá lépe, bude-li je rozestavovat do rohů a křížem.

Náročnost přípravy
Počasí