Útok na hradby

Hra, při které se útočník pokouší projít spojenou řadou nepřátel, patří odedávna i do naší pokladni­ce her. Najdeme ji však i u jiných národů, ve vzdálených světadí­lech. Pro zajímavost uvádíme pra­vidla čínské obměny hry, známé u nás jako "král vysílá své vojsko". Na začátku vybírají střídavě dva kapitáni po jednom hráči do svého družstva. Když je oddíl rozdělen, zaujme každé družstvo postavení na jedné obranné linii. Linie jsou od sebe vzdáleny tři metry a druž­stva na nich stojí čelem proti sobě, ve spojené řadě (hráči se drží za ruce). Kapitán rozestavuje své lidi tak, aby nikde nevzniklo příliš sla­bé místo, řadí střídavě silnější a slabší.

Když je všechno připraveno k boji, vyšle kapitán prvního družstva jednoho útočníka, aby prorazil "hradby" soupeřů - pronikl mezi dvěma protivníky. Útočník je může přimět nárazem nebo silným tlakem, aby se pustili, smí se po­kusit podlézt pod spojenými paže­mi nebo mezi nohama soupeřů. Když se mu na jednom místě útok nezdaří, může se pokoušet o zdolá­ní hradeb jinde. Podle čínských zvyklostí však nesmí podniknout víc než tři útoky. Pronikne-li hrad­bou soupeřů, vezme s sebou do za­jetí ty dva hráče, mezi kterými pro­šel. Jestliže je odražen i jeho třetí útok, zůstává sám u soupeřů jako zajatec.

Potom vyšle jednoho útočníka dru­hé družstvo. Obě strany se pravi­delně střídají. Zajatci se řadí mezi soupeře a od této chvíle musí po­máhat ze všech sil tornu družstvu, na jehož straně se octli.

Hra končí, když je jedno družstvo pozajímáno do posledního muže.

Náročnost přípravy
Počasí
Typ hry
Umístění