Opěrné body

Hraje se v zalesněném terénu přibližně čtvercového tvaru (strana čtverce asi 1 kilometr). Hranice musí být stanovena jasně a srozumitelně. Hrají dvě družstva - obránci a útočníci. Obránci před zahájením hry odejdou do prostoru hájeného území, kdežto útočníci vyčkají venku na signál, který ohlašuje začátek hry.

Úkolem útočníků je postavit nejdéle do jedné hodiny v hloubce nepřátelského území stany, které představují "opěrné body". Každá dvoučlenná hlídka útočníků má s sebou jeden stan s tyčí a kolíky. Podaří-li se jim postavit stan na střeženém území alespoň 50 m od hranice a nedotkne-li se jich přitom některý z obránců, mají opěrný bod zajištěn a nemohou být zajati. V opačném případě (tj. nedotkne-li se obránce útočníka) je útočník zajat i s druhým členem hlídky. Oba zajatci odejdou na předem vyhrazené místo a ve hře už nepokračují. Jestliže se obránce dotkne útočníků ve chvíli, kdy už začali se stavbou stanu, musí útočníci stavbu přerušit, vrátit se za hranice, ale ze hry vyloučeni nejsou. O zřízení "opěrného bodu" se mohou pokusit znovu.

Podaří-li se útočníkům za hodinu postavit alespoň třetinu stanů, vítězí. V záporném případě vítězí obránci.

Náročnost přípravy
Počasí
Typ hry
Umístění