Vlček

Nejprve si vyrobíme dřevěný kruhový podstavec, jak je znázorněno na obrázku A. Na tento podstavec přilepíme papír, na němž je ve vnitřním kruhu abeceda a ve vnějším osm témat, např. spisovatel, vědec atd.

Potom zhotovíme vlčka, t. j. šestiúhelník s malým okénkem v jednom úhlu (viz obrázek), a do středu kruhového podstavce zatlučeme hřebík. K vlčku přilepíme držátko, jak znázorňuje obrázek, a vlčka navlékneme na hřebík. Celá hra je hotova a můžeme začít.

Hry se mohou zúčastnit dva až šest hráčů. Jeden z nich je zvolen organizátorem hry. Roztočí vlčka a když se zastaví, oznámí písmeno a řekne jeden z námětů uvedených na podstavci. Každý hráč se snaží co nejrychleji najít slovo, které začíná daným písmenem a týká se námětu uvedeného na podstavci.

Na příklad organizátor hry řekne: "Písmeno N, spisovatel nebo básník!" Všichni se snaží správně odpovědět. Hráči mohou říci B. Němcová, J. Neruda apod. Ten, který první správně odpoví, dostane bod. Odpovídat se musí přesně a rychle bez otálení. Žádné opravy se nepřijímají. Nevzpomene-li si některý z hráčů na vhodné slovo pustí se vlček znova. Dají-li dva hráči najednou správnou odpověď, započte se bod tomu, u koho je dříve v abecedě druhé písmeno slova, které řekl. Např. jeden řekl Neruda a druhý v tentýž okamžik Nováková. Bos se započte prvnímu, protože písmeno "e" je v abecedě dřív než "o". Při opětovném opakování námětů nelze už opakovat slova, která byla vyslovena dříve. Vítězí ten, kdo získal nejvyšší počet bodů.

Můžeme si zhotovit několik exemplářů hry s různými náměty.

Uvádíme příklady námětů:

Spisovatel nebo básník, skladatel nebo hudebník, vědec nebo vynálezce, literární hrdina, název země nebo města, přírodní jev, užitečný nerost, zelenina nebo ovoce, slavný cestovatel, malíř nebo sochař, nerostné bohatství naší země, vybavení dílny nebo farmy, název literárního díla, název ptáka, název živočicha, název ryby, předmět z domácnosti, jméno zvířete, název rostliny, název hry nebo hračky, školení potřeby atd.

Tuto hru můžeme zhotovit i v jednodušší obměně. Vyřízneme z překližky nebo lepenky čtyři šestiúhelníky a napíšeme na ně písmena, jak je znázorněno na obrázku B. Propíchneme uprostřed každý šestiúhelník a do otvoru zasuneme zaostřenou zápalku nebo špejli.

Hrají čtyři hráči. Organizátor hry oznámí námět a každý z hráčů po řadě spustí svého vlčka. Všichni sledují, na jakém písmeni se zastavil a snaží se co možná nejdříve najít slovo, které začíná tímto písmenem a které vyjadřuje námět. Je-li dán na příklad námet literární hrdina a zastal-li se vlček na písmenu "T", řeknou hráči: Timus, Toník apod. 

Vítězí jako v předešlé hře ten, kdo získá větší počet bodů.

Náročnost přípravy
Počasí