Psychiatr

Vybereme jednoho účastníka, který bude představovat psychiatra, ten jde na chvíli za dveře.

Ostatní budou představovat blázny v léčebně. Úkolem psychiatra je přijít na to, jakou nemocí blázni trpí - můžeme mu předem prozradit, že se jedná o název nějaké písničky. Na písničce se domluvíme, zatímco je psychiatr za dveřmi. Psychiatr může kterémukoliv bláznovi položit jakoukoliv otázku, blázni však odpovídají tak, aby jejich odpovědi popořadě obsahovaly první, druhé, třetí a další slova z první sloky předem dohodnuté písničky. 

Alternativy:

Jiná varianta této hry spočívá v tom, že blázen vždy odpovídá na otázku, kterou dostal blázen před ním. Úkolem psychiatra je přijít na to, podle jakého klíče blázni odpovídají. Jistě lze vymyslet i další varianty.

Náročnost přípravy
Počasí
Typ hry