Probíhaná

30 minut - 1 hodina
Potřeby : Lana


Z lan vytvoříme hřiště, rozdělené na 3 stejně velké obdélníky a děti rozdělíme na dva týmy

Jeden tým bude dělat obránce a rozestaví se po trojicích na každou z čar hřiště. Jejich úkolem bude zabránit druhému týmu v průchodu na druhou stranu hřiště

Druhý tým budou útočníci, kteří se musí dostat přes všechny obranné linie až na úplně konec hřiště a při tom se jich nesmí žádný z obránců dotknout. Pokud projde až na konec získává pro svůj tým 1 bod a vrací se kolem hřiště na začátek, odkud může začít probíhat  hřištěm znovu

Po skončení kola se týmy prohodí. Vítěz se určí podle výsledného počtu bodů obou týmů


Jedno kolo by mělo trvat 10 minut

Náročnost přípravy
Počasí
Typ hry
Umístění