Zkouška orientace

Zapíchněte do země dva silné pruty, jeden od druhého asi pět metrů. Napněte mezi nimi provaz a zaveďte soutěžící do destimetrové vzdálenosti. Přikažte všem, aby si zavázali oči šátkem. Pak vydejte několik povelů: Vlevo v bok, vpravo v bok, čelem vzad, nalevo vpříč a podobně. Až hráčům pořádně zamotáte hlavu, pískněte na píšťalku. Na toto znamení se hráči pustí tím směrem, kde je podle jejich úsudku napnutý provaz. Kdo ho najde první, vyhrává.

Hra pro
Náročnost přípravy
Počasí
Typ hry
Umístění