Gonio

Víte, co je gonio? Pozemní letecká stanice, jakási informační služba, která vede letadlo - zejména v husté mlze a ve tmě bezpečně k cíli. A jak vypadá naše hra gonio? Na rovném trávníku, kde nejsou žádné výmoly, jámy nebo velké kameny, si uděláte nějaké znamení, které je jakousi startovací čárou. Asi šedesát kroků od tohoto startu vystavíte z malých kamenů na sebe položených, věžičku asi 20-30 cm vysokou. Hraje buď dvojice nebo družina.

Jeden člen si zaváže pevně oči šátkem, aby ani trochu neviděl a stoupne si ke startu. Jeho druh, který vidí, má být jeho goniem. Smluví si s ním různé značky, píšťalkou vysílané - a slepec, který představuje letadlo, se dá na pochod k věžičce. Podle pískaných značek se snaží udržet co nejpřesněji směr, jeho úkolem je porazit věžičku. Od startu k poražení věžičky je mu počítán na stopkách čas, který ke splnění úkolu potřeboval. Pískající druh nesmí jit vedle "letadla", zůstává u startu!

Věžiček může být vedle sebe více, ovšem ve větší vzdálenosti a pak letí několik letadel současně a závodí mezi sebou, které nejdříve dorazí k cíli. V tom případě musí gonia používat různé píšťalky s odlišným zvukem nebo jiné zvuky :) 

Značky si smluví každé gonio se svým letadlem. Například povel "více vpravo" je pískán dlouhými hvizdy, znamení "stále vpřed" tečkou a čárkou, "zastavit" samými tečkami apod.

Náročnost přípravy
Počasí
Typ hry
Umístění