Z jednoho slova

Vezměme slovo „los". Jaká může být s takovým slovem hra ?, zdá se nám na první pohled. Ale zkuste změnit první písmeno a dostanete jiné slovo; na příklad: los, kos, nos, bos. A napíšeme-li ve slově los místo o samohlásky e nebo i vzniknou slova lis a les. Změníme-li konečně poslední písmeno, získáme další slova: loď, lok, lom, lov, lot. To znamená, že se změnou toho nebo onoho písmena vzniklo ze slova „los" deset jiných slov.

Množství nových slov může vzniknout změnou některého písmena z podstatných jmen „ves, kov, důl, láska" atd.

Uspořádejte v družině soutěž. Zvítězí v ní ten, kdo napíše z jednoho podstatného jména změnou jednotlivých písmem více slov. Při tom se mění vždy pouze jedno písmeno. Počáteční slovo vhodné pro soutěž můžete vybrat sami.

Náročnost přípravy
Počasí
Typ hry