Lesní schránka

Vedoucí si vezme fáborky a vyrazí do terénu. Když je na cestě, zavěsí každých 20 kroků jeden fáborek na větev, kmen, keř. V lese nechává každých 10 kroků a v houští po 5 krocích. Na konec dáme tři fáborky vedle sebe a u nich hromádku důkazních lístečků. Vypouštíme dvojice v několikaminutových intervalech. Mají za úkol projít celou trať a donést lísteček. Je důležité, aby v průběhu hry nebylo s fáborky manipulováno - všichni mají mít stejné šance.

Náročnost přípravy
Počasí
Umístění