Indiánský fotbal

Potřeby : Lano, 2 obruče (popř. 2 lana), 2 další libovolné předměty

Děti rozdělíme na dva týmy. Každý tým má svou půlku hřiště, na které se smí bez omezení pohybovat. Součástí každé půlky je obruč a v ní předmět. Obruč je umístěna na koncích hřiště, aby to bylo co nejdál od středové čáry (dlouhého lana). Úkolem hráčů, aby se někdo z vlastního týmu dostal do hracího pole protihráče a nebyl chycen. Kdyby však byl chycen, znamenalo by to, že musí setrvat na místě do doby, než ho někdo z jeho týmu zachrání. To se dělá tak, že hráč k němu doběhne a dotkne se ho rukou. Pak se společně musí vrátit na svou polovinu hřiště a můžou ve hře pokračovat
když se zachránění a zachránce vrací na svou polovinu hřiště, můžou mít zvednuté ruce nad hlavu a nikdo je nebude chytat 
Hra končí pokud se někdo z jednoho týmu dostane do obruče protihráče a zvedne předmět nad hlavu. Pokud stojí alespoň jednou nohou v obruči, nemůžou ho už protihráči chytit

Pro delší hru
Pokud by hra byla příliš rychlá může se místo obruče umístit natažené lano přes celé hřiště a za něj umístit 5 náhodných předmětů..
Pokud se někdo dostane až za lano, může si vybrat jakýkoliv předmět chce a ten si odnáší na svou stranu.
Hra končí jakmile bude jeden tým kompletně bez předmětů

Náročnost přípravy
Počasí
Umístění