Je to barva?

Mohou hrát jednotlivci nebo družiny. Vedoucí nebo organizátor hry má v ruce krabičku, v níž je několik proužků papíru různé barvy (vždy více, než je hráčů nebo družin).

Děti si sednou kolem něho.

Každý hráč dostane jedno číslo a barvu.

Na příklad hráč, který stojí po pravé straně vedoucího, dostane číslo jedna a červenou barvu, jeho soused dostane č. 2 a modrou barvu atd. Potom začne organizátor hry rychle vytahovat z krabičky papírky a hráč, jehož barvu ukáže, musí zavolat své číslo. Jestliže se ke své barvě nehlásí, nebo vykřikne své číslo při jiné barvě, dostane trestný bod. Kdo má nejméně trestných bodů za určenou dobu, vyhrává. 

Hrají-li družiny jako kolektivy, volají číslo všichni členové družiny; trestný bod se počítá i tehdy, zmýlí-li se jen některý z členů družiny.

Náročnost přípravy
Počasí
Typ hry