Šarády

Některá slova můžete rozdělit na několik samostatných slov. Např.: šach-ta, čeven-o-bílí, je-den, ú-klid.

Děti se rozdělí na dvě skupinky, z nichž každá si vymyslí svou šarádu a sehraje ji před ostatními. Podle rozhovoru a chování hráčů musí diváci uhodnout, o které slovo jde. Diváky je však nutno upozornit, že až do konce celé hry nesmějí hádané slovo pronést.

Pro řešení šarád je nutno vymyslet si scénář, t.j. podrobný plán, co má každá scénka obsahovat. A scének musí být v šarádě tolik, kolik je ve slově složek, a k tomu je ještě třeba vyjádřit celé slovo, které se má uhodnout. Celá hra bude zajímavější, když každá slabika nebude samostatným výjevem, ale bude spojena s druhým společným námětem. Tak se ze šarády stane jakási malá divadelní hra. Kostýmy a kulisy pro šarádu máte po ruce: převrhnuté stoly a židle, staré klobouky, šály, prostěradla, květináče s květinami, větvičky.

Pojďme se podívat, jak by bylo možné sehrát šarádu na slovo šachta:

První výjev - dva hráči sedí za stolem a hrají šachy. Sedí zamyšleně a jeden po druhém táhnout. Pak jeden z nich řekne: "Šach." Tím výjev skončí.

Druhý výjev - hra skončila. Hráči o ní hovoří: "Ta věž mi to prohrála." Výstup končí.

Třetí výstup - na scéně probíhá radostné setkání hráčů s horníky. Horníci jsou hrdí, že je přišly na jejich "šachtu" navštívit děti.

Zde je několik příkladů slov: rod-i-na, na-přes-rok, list-o-pad, temno-ta, ú-klid, ú-klon, za-vřít, vys-oko, zá-zrak, kolo-toč, zla-to-lis-tá, je-den-a-dvacet, e-lek-tři-na.

Náročnost přípravy
Počasí