Stejné písmeno

Hráči se domluví, které písmeno se bude opakovat ve všech slovech na stejném místě. Dohodnou se na příklad, že „L" bude v podstatných jménech, skládajících se z pěti písmen, na třetím místě:

Uspořádejte soutěž; kdo za pět minut napíše delší sloupec slov, zvítězí. Písmenem, které ve slově opakuje, může být „n", „k" a jiné.

Hru je možno ztížit. Místo slov s pěti písmeny je možno psát slova se sedmi písmeny. Opakující se písmeno bude na čtvrtém místě.

Náročnost přípravy
Počasí
Typ hry