Cinkačka

Potřeby : Mince

Hráči se rozdělí do dvou týmů. Týmy se posadí ke stolu proti sobě (každý před sebou má jednoho protihráče). 

Jeden tým dostane minci. Po začátku kola si ji jeho členové podávají pod stolem. Cílem je zmást druhý tým, aby nevěděl, u koho mince právě je. Po chvilce předávání (minimálně cca po 10 s) řekne druhý tým "STOP". V tu chvíli musí hráči týmu s mincí rychle zvednout ruce z pod stolu a dlaněmi plácnout o stůl. Dále s nimi už nemohou hýbat! 

Nyní přichází na slovo druhý tým, který musí uhádnout, pod kterou dlaní se mince skrývá. Napoví jim právě ono cinknutí, které se většinou odněkud ozve, když všichni plácnou rukama o stůl. Ale odkud to bylo? 

Pokud tým uhodne získává bod. Pokud neuhodnou, získává bod tým, který minci skryl. Poté si týmy vymění role. 

TIP: Při hře s menšími dětmi můžete udělit bod (nebo půlbod) i pokud uhodnou jen člověka, který minci skrývá, ale ne ruku

TIP: Při předávání mincí můžete mást soupeře pohyby pod stolem připomínající předávání, i když u vás mince zrovna není

Náročnost přípravy
Počasí