Molekuly

15 minut +

Hráči se rozdělí do dvojic, každá musí mít dost prostoru k pohybu okolo sebe. 
Vedoucí řekne, kolika a kterými částmi těla (nejlépe rukama a nohama) je povoleno se dotýkat země a ostatní části musí mít hráči zdvižené nad zem. 
Začíná se těmi lehčími pozicemi, jako např. 3 nohy a 2 ruce, ale postupně může přijít třeba 1 noha a 1 ruka... 


V pozici, kterou vytvoří musí potom družstvo zůstat alespoň několik vteřin

Náročnost přípravy
Počasí
Typ hry
Umístění