Jednoduchý větrný mlýn

Hry se mohou zúčastnit dva hráči. Potřebují k ní tři černé hrací kameny a tři bílé hrací kameny.

Hráč, který má bílé kameny, začíná - položí kámen na jeden z kroužků hracího plánu. Totéž udělá i černý. Tak jednou bílý a podruhé černý staví na volné kroužky hracího plánu kamenu, dokud je všechny nevyloží.

Kámen se může položit na kterýkoliv volný kroužek. Toto pravidlo se však nevztahuje na toho, kdo začíná. Ten nesmí postavit svůj kámen do středního kroužku. Kdyby se toto omezení nedodržovalo, vyhrával by stále začínající hráč, t.j. bílý.

Průběh hry: Postaví-li oba hráči na plán své kameny, táhnou po řadě jedním kamenem kterýmkoliv směrem na sousední volný kroužek.

Jak při rozestavování kamenů, tak i v průběhu hry, se každý z nich snaží postavit své kameny tak, aby tři stály vedle sena jedné z čar. Vyhrává ten, komu se to dříve podaří.

Náročnost přípravy
Počasí