Život na poli

Na louku nebo na jinou hrací plochu rozmístíme lístky znázorňující potravu hlodavců a zajíců.

Rozdělíme hráče na jednotlivé živočichy přibližně takto: po dvou křečcích, syslech a zajících, osm hrabošů, dvě káňata a dva jestřáby. Potom jim vysvětlíme potravní vztahy (Jestřáb jí zajíce, křečka, sysla, hraboše. Káně jí sysla, hraboše. Zajíc jí zelí. Křeček jí zelí, brambory a obilí. Sysel jí brambory a obilí. Hraboš jí to, co sysel.) Každý konzument obdrží např. tři kartičky představující životy. Konzumenti si vyznačí páskem krepového papíru svoji noru či pelech. Tato místa jim budou během hry sloužit jako úkryt před predátory a jako skladiště nasbírané potravy.

Hlodavci a zajíci běhají po louce a sbírají potravu, kterou si nosí do svého úkrytu. Dravci je chytají doteky. Kdo je chycen, musí odevzdat dravci veškerou potravu, kterou měl u sebe a jeden život. Dravci si potravu buď ponechají nebo ji rozhodí zpět.

Náročnost přípravy
Počasí
Umístění